Uddeling af overskud fra årets Døllefjelde-Musse Marked

Det er nu ved at være sidste frist for indsendelse af ansøgning om del af overskuddet fra Døllefjelde-Musse Marked

Det er nemlig søndag den 30. august 2015, at skemaet skal være formand for Uddelingsudvalget Michael Hansen i hænde.

Markedet er jo for længst overstået og de sidste regninger ved at være betalt, og nu kan markedet så med overskuddet være med til at fremme kommende aktiviteter i lokalområdets foreninger.

Ifølge Døllefjelde-Musse Markeds vedtægter er Døllefjelde Musse Idrætsforening selvskreven til at modtage midler fra Markedet, idet de gennem deres virke udfører en stor almennyttig indsats ved at engagere børn, unge og ældre i et fællesskab om idræt. Derudover kan andre foreninger, som opfylder kriteriet om almennyttige formål altså også søge om midler fra Uddelingsudvalget.

Rigtig mange forskellige foreninger har efterhånden nydt godt af bidrag, og vel og mærket til mange forskelligartede formål.

Markedsbestyrelsen håber derfor på en masse ansøgninger til uddelingsudvalget, så der bliver rig mulighed for at sprede overskuddet ud til så mange så muligt

 

Med venlig hilsen

Markedsbestyrelsen

Tusind tak for i år

Årets marked 2015 er slut.
De frivillige er i fuld gang med oprydningen og adskillige telte er allerede pillet ned, borde og bænke kørt væk, kabler rullet sammen, men en masse arbejde venter stadig de kommende […]

Nedtælling til markedet i 2016

Følg os på Facebook